Portal Banner

HEBAHAN KEPADA PELAJAR BERKENAAN AKSES KEPADA PORTAL

USERNAME: NOMBOR MATRIK (gunakan huruf kecil untuk ms atau ma)

PASSWORD: Kmpp# digabungkan dengan 4 digit terakhir nombor kad pengenalan


>> ARAHAN PENTING KEPADA SEMUA PELAJAR <<

JANGAN SESEKALI MENGUBAH "PROFILE SETTING" IAITU "FIRSTNAME","SURNAME" DAN "EMAIL ADRESSS" YANG TELAH DITETAPKAN. KEGAGALAN MEMATUHI ARAHAN INI AKAN MENYEBABKAN KEGAGALAN AKSES KEPADA AKAUN PORTAL


ASTRONOMY 1st Meeting - 14.06.2019


Soal Selidik Entrance Jurusan Sains (PST SAHAJA)


Laman Sesawang ZAKAT KMPP


HEBAHAN KEPADA PENSYARAH & STAF BUKAN AKADEMIK

HARAP MAKLUM BAHAWA PORTAL INI DIAKSES MENGGUNAKAN URL portal2.kmpp.matrik.edu.my PADA SESI 2018/19.
AKSES MENGGUNAKAN USERNAME & PASSWORD SEPERTI AKSES KEPADA portal2 pada SESI  2018/19.
PORTAL INI DIBANGUNKAN PADA PLATFORM VERSI BARU CMS MOODLE 3.0.9